Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Indoor Skydiving Fun!!!!!!!!!!!!!!!!!

If man wasn't meant to soar gracefully around an enclosed environment, God would not have invented indoor skydiving simulators.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου